Bokningsvillkor

Uthyrning sker per dag/vecka eller annan överenskommen period. Fordonet och övrig utrustning uthyres endast mot giltigt identitetsbevis. Fordonet skall återlämnas där det hämtats eller vid annan överenskommen plats under uthyrningsställets öppettider. Avtalad tid som ej utnyttjas ersätts ej. Skada som uppkommer på fordonet, kärra eller annan utrustning ersätts av hyresmannen enligt Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbunds riktprislista. Finns ej produkten upptagen i CSR:s riktprislista tillämpas leverantörernas riktprislista. Ev. arbetskostnad ersätts med 300:-/tim.

Visby Hyrcykel ikläder sig inget som helst ansvar vid person- eller klädskada som ev. kan uppstå under hyrestiden. För överskriden hyrestid debiteras utöver hyran förseningsavgift med 50 SEK per fordon och utrustning. Moped lämnas ut med full tank och återlämnas med full tank. 

Vid större fel eller skada på fordonet kontakta omedelbart Visby Hyrcykel tel 0498- 25 66 10. Ni som hyr i grupp måste också lämna tillbaka i grupp om ej annan överenskommelse. Fordonet och övrig utrustning får endast nyttjas på Gotland. 

Stöldskydd

Om cykel, kärra eller annan utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyresmannen till sitt fulla värde. Om hyresmannen vid avhämtandet köpt ett stöldskydd betalar han/hon endast en självrisk som är för cykel 500 SEK, tandem, MTB, elcykel och hybrid 1000 SEK och cykelkärra 500 SEK, under förutsättning att cykel respektive cykelkärra vid stöldtillfället varit låst och hyresmannen till Visby Hyrcykel överlämnar nyckel till låset samt kopia på stöldanmälan från polisen.

Återfinnes cykel eller cykelkärran tillfaller dessa Visby Hyrcykel. Hyresmannen betalar aldrig mer än gällande självrisk vid tecknat stöldskydd.

Stöldskyddet kan endast tecknas vid uthämtningstillfället/bokningstillfället. Tel till polisen i Visby: 114 14. Polisanmälan skall göras av hyresmannen personligen.

Finns inget stöldskydd och cykel/kärran upphittas kan hyresmannen istället för att ersätta cykel/kärran till sitt fulla värde, betala hyra för tiden då cykel/kärran varit borta samt ev. skador som uppkommit på densamma under förutsättning att överenskommelse träffas mellan hyresmannen och Visby Hyrcykel vid stöldanmälningstillfället. Dessutom har hyresmannen att erlägga hittelön/hämtningskostnad med 200 SEK för cykel respektive cykelkärra. 

Avbokning

Vid avbokning görs detta snarast per telefon till Visby Hyrcykel. Uppge då ditt bokningsnummer eller dina personuppgifter.  

Cookies

På visbyhyrcykel.com använder vi cookies för att analysera hur vår webbplats används och för att förbättra och förenkla din upplevelse. Dessutom använder vi cookies för att utföra beställningar på vår webbshop. Informationen i statistiken är anonym och kan inte användas för att identifiera namngivna användare.

Varukorg